Televizija Haridwar, prof. dr Predrag K. Nikić, Indija, 2012.

Izlaganje prof. dr Predraga Nikića, na Međunarodnoj konferenciji o jogi održanoj u Haridwaru direktno je prenosila Televizija Haridwar, Indija, 2012.

prof. dr predrag nikić-Insitut Patanjali