O nama

Međunarodni joga akademski centar registrovan je 2011. godine. Osnovan je sa ciljem istraživanja koncepta joge i efekata njene primene u različitim oblastima života naučnom metodologijom, s ciljem razmene akademskog znanja, edukacije usmerene na razvijanje ove kompetencije, kao i razvijanje svesnosti o značaju joga koncepta u oblasti zdravlja, ekologije, sporta i kulture.

Međunarodni joga akademski centar doprinosi uspostavljanju standarda joga prakse, stručnog osposobljavanja u oblasti joge i podizanja kvaliteta joga instruktorskog rada. Međunarodni joga akademski centar je član Joga saveza Srbije, Internacionalne joga federacije i Evropske i Američke joga federacije.

Danas Međunarodni joga akademski centar okuplja najveće autoritete joga struke i nauke, joga instruktore, joga terapeute i polaznike programa stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja instruktor joge iz Srbije, ali i saradnike iz čitavog sveta, reprezentujući akademski pristup jogi.

Joga struka u Srbiji uređena je od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva omladine i sporta. Od strane Ministarstva zdravlja joga se uređuje Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik RS 72/09; član 235 i 236) i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (Sl. glasnik RS 107/05; član 6).

Od strane Ministarstva omladine i sporta joga aktivnosti se uređuju Zakonom o sportu (Službeni glasnik RS 24. i 99/2011), Pravilnikom o sportskim granama u RS (Sl. glasnik RS 72/2011); Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja (Sl. glasnik RS 7/2013); Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (Sl. glasnik RS 7/2013) i drugim podzakonskim aktima.

Međunarodni joga akademski centar redovna je članica Joga saveza Srbije – nadležnog nacionalnog saveza za oblast joge u Republici Srbiji. Intenzivnu saradnju ostvarujemo i sa Vojvođanskim i Beogradskim joga savezom kao i sa Međunarodnim društvom za naučna interdiciplinarna istraživanja u oblasti joge.

CILJEVI MEĐUNARODNOG JOGA AKADEMSKOG CENTRA

Međunarodni joga akademski centar uskladio je svoje ciljeve sa Joga savezom Srbije težeći da što više doprinose razvoju i promociji joge u Srbiji i podsticanjem praktikovanja joge u svim segmentima društva, u skladu sa zakonom; promoviše ideju olimpizma, obrazovnu i vaspitnu funkciju joga sporta, fer plej (fair play), razumevanje, toleranciju i odgovornost kroz bavljenje jogom; štiti i promoviše interese joga sporta i sportista, tj. organizacija svojih članica; promoviše Srbiju u pogledu spremnosti za organizaciju velikih joga manifestacija i takmičenja; obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslovi za praćenje, razvoj i unapređenje joge kod mladih, u okviru školskog sporta, joge osoba sa invaliditetom i vrhunskog sporta; joge za starija lica, razvija međugradsku i međunarodnu joga saradnju; obavlja i druge poslove od zajedničkog interesa u skladu sa zakonom, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji, Statutom Međunarodnog joga akademskog centra i drugim aktima.

 

OBUKA INSTRUKTORA JOGE U SRBIJI (TREĆI NIVO STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI)

Program stručnog osposobljavanja instruktora joge sprovodi se u Joga savezu Srbije – nadležnom nacionalnom savezu za oblast joge u Republici Srbiji a na osnovu Rešenja broj: 150-00-2/2013-03 izdatog od strane nadležnog ministarstva RS i odobrenja evropske komisije. Završetkom programa stručnog osposobljavanja polaznik stiče zanimanje instruktor u sportu (joga), zvanje: sportski instruktor, treći nivo stručne osposobljenosti.

Po završetku programa stručnog osposobljavanja instruktora joge, dobija se međunarodno priznato Uverenje, mogućnost za dobijanje dozvole za rad (licence) i mogućnost članstva u Joga Savezu Srbije.

Program stručnog osposobljavanja instruktora joge (240 časova) traje 8 meseci i sprovodi se na osnovu Zakona o sportu i Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu.

IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD INSTRUKTORA JOGE

Izdavanje dozvola za rad instruktorima joge, Joga savez Srbije, kao nadležni nacionalni savez za oblast joge u Republici Srbiji, sprovodi u skladu sa Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (Sl. glasnik RS 7/2013) i o tome vodi urednu evidenciju.

OSTVARENA SARADNJA

Članovi Naučnog veća su naučni istraživači i profesori univerziteta iz čitavog sveta. Međunarodni majstor joge i počasni predsednik Joga saveza Srbije, prof. dr Predrag K. Nikić je univerzitetski profesor i predsednik Skupštine Evropske joga federacije, međunarodni savetnik Evropskog joga saveta Internacionalne joga federacije, član Skupštine Internacionalne joga federacije i profesor na Međunarodnoj joga akademiji. Sertifikovana instruktorka Joga Saveza Srbije Dr Vukica Janković, u funkciji je počasnog sekretara Internacionalne joga federacije, Internacionalne joga sport federacije i Evropske joga sport komisije za Srbiju i BiH.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Međunarodni joga akademski centar omogućava uslove za izučavanje naučne i stručne literature o jogi podstičući praktičare joge da se uključe u naučna istraživanja efekata joga prakse. 

SMISAO – NAUČNI ČASOPIS O JOGI

Međunarodni joga akademski centar je suizdavač naučnog joga časopisa “Smisao”, koji prezentuje odabrane rezultate naučnih istraživanja na polju joge. Naučni članci u časopisu objavljuju se na engleskom i srpskom jeziku. Naučni časopis “Smisao” izlazi dva puta godišnje i dostupan je najvećim bibliotečkim bazama iz Evrope i sveta. Časopis “Smisao” je indeksiran u međunarodnoj naučnoj indeksnoj bazi Kopernikus.

ČLANSTVO U MEĐUNARODNOM JOGA AKADEMSKOM CENTRU

Članstvo u Međunarodnom joga akademskom centru može biti: redovno ili pridruženo.