Treća međunarodna konferencija o jogi, 2012.

Please try entering https://graph.facebook.com/807849725925200/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

 

U organizaciji Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, Međunarodne joga akademija i Joga saveza Srbije održana je Treća međunarodna naučna interdisciplinarna konferencija jogi.  „Joga u nauci – budućnost i perspektive“ od 30-31. avgusta 2012. godine u Kongresnom centru Sava, u Beogradu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Internacionalne joga federacije.
Pri tom su prezentovani naučni radovi:
1. Prof. dr Bishal Sitaula, Potreba za povezivanjem globalnih promena sa mudrosti joge za ličnu i društvenu transformaciju, Norveški univerzitet prirodnih nauka, Norveška
2. Dr Ulrih Berk, Nemačka asocijacija za homa terapiju, Nemačka, Homa terapija i joga
3. Dr Dmitri Yudin, Joga savez Rusije, Iskustvo otkrivanja i eliminisanja faktora koji uzrokuju pojacan refleks povracanja kod pacijenata prilikom prijema na kliniku za rekontruktivnu stomatologiju
4. Dr Neda Lazarević, mr Marie Andree Bailon, Joga obrazovanje: upravljanje rizicima po zdravlje kancelarijskih službenika bazirano na jogi, stres i mišićno-skeletni poremećaji gornjih ekstremiteta, YogaLite, Francuska
5. Dragica Kumrić, Joga – simbolično uređenje čovekovog sveta, Srbija
6. Dragica Jovanović, Mandala kao dar i uzdarje na primeru mandala iz muzejskih zbirki Beograda, Srbija
7. Nina Stojanović, Joga kao profesija, Srbija
8. Mr med.sci. Branka Novaković, DVM Tamara Vešić Tomić, Jasmina Gačić, Srbija, Efekat položaja joga serijala Similiris na plućnu funkciju
9. Marija Božić, Srbija, Povezanost joga inteligencije i demokratskog (autoritativnog) vaspitnog stila roditeljstva
10. Prof. dr Leslaw Kulmatycki, Joga položaji i napredna relaksacija za smanjenje anksioznosti i tenzije
11. Dr Shankari Vanaraj, Efekat bramari pranajame na učenje kod učenika sa teškoćama u učenju, Synergy youth global care club, India
12. Dr Suchitra Patil, Efekat joge na ličnost dece – pilot istraživanje, Univerzitet Vivekananda, Indija
13. Dr Ananda Balayogi Bhavanani, Pregled odabranih rezultata istraživanja u oblasti joge od strane ACYTER, JIPMER od 2008. do 2012. godine, Napredni centar za joga terapiju, obrayovanje i istraživanja, Indija
14. Prof. dr Arun Raghuvanshi, Joga: filozofija života i praktičan naučni pristup za život sa smislom, Univerzitet Bopal, Indija
15. Dr Shirley Telles, Istraživanja joge u Indiji, Univerzitet Patanđali, Indija
16. Dr Manjunat Sharma, Dr Širli Teles, Joga za zdravo starenje, Univerzitet Vivekananda, Indija
17. Sri Subodh Tiwari, Izvodi iz Naučnog istraživanja o jogi u Kaivalyadhama Yoga Institutu, Lonavla – Indija, Institut za jogu Kaivaljadham, Indija
18. Prof. dr Ganesh Shankar, Naučne osnove joga psihoterapije, Univerzitet Sagar, Indija
19. Mr Brankica Šurlan, Univerzalnost joga znanja, Institut za astrofiziku, Prag, Češka
20. Dr Lada Stevanović, Potraga za elementima jogijskog mišljenja u antičkoj grčkoj misli: probno istraživanje, SANU, Srbija
21. Shete Sanjay U., Kulkarni D. D., Thakur G. S., Efekti joga prakse na nivo C reaktivnog proteina jetre kod mašinovođa u velikim gradovima u Indiji, Institut za jogu Kaivaljadham, Indija
22. Prof. dr Surendra Nath Dubey, Emocionalna dobrobit za kvalitetan život, Dr Avadh Univerzitet, Indija
23. Prof. dr Dilip Sarkar, Joga terapija: od istraživanja do tretmana, Taksha univerzitet, SAD
24. Dr Sunil K. Paudel, Efikasnost joga terapije kod hroničnog bola u donjem delu leđa – pregled, Spark Group of Hospitals, Nepal
25. Dr S.N. Omkar, Udijana banda: pristup joge stabilnosti lumbalne i karlične regije, Institut nauka Indije, Indija
26. Prof. dr Predrag Nikic, Značaj joga inteligencije u menadzmentu ljudskih resursa, Univerzitet Alfa, Beograd
27. Bosiljka Janjušević, MA, Asertivnost i procena lične efikasnosti kod instruktora joge, Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, Srbija
28. Dr. K.V Dilipkumar, Joga: tajna samosvesnog lečenja, V.P.S.V. Ayurveda College, India; Atreya Ayurveda, Moscow, Russia
29. Vijay R. Joshi, Holistički zdravstveni program – Manashati, Manashakti istraživački centar, India

ODRŽANA TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O JOGI U KONGRESNOM CENTRU SAVA, BEOGRAD, 2012.

U organizaciji konferencije učestvovali:
generalni sekretar naučnog odbora međunarodne konferencije o jogi Bosiljka Janjušević,

predsednik predsedavajućeg naučnog odbora međunarodne konferencije (prvog dana) dr Zorici Popović, članovi: prof. dr Bišal Sitaula, prof. dr Dušan Pajin

predsednik predsedavajućeg odbora drugog dana konferencije prof. dr Predragu Nikiću i članovi: dr Širli Teles, dr Manđunat Šarma, Šri Subod Tivari, prof. dr Ganeš Šankar. Na međunarodnoj konferenciji o jogi kao gostujući predavači učestvovali su predstavnici najprestižnijih univerziteta joge u Indiji: dr Manđunat Šarma – Univezitet Vivekananda;  dr Širli Teles – Univerzitet Patanđali; Šri Subod Tivari – Institut za jogu Kaivaljadham;  prof. dr Ganeš Šankar -Univerzitet Sagar.

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.