Joga kao vid psihoterapije

Decenijama se joga metode koriste u psihoterapeutskoj primeni. Joga se preporučuje kao pomoć kod lakših oblika depresije. Joga praksa pomaže praktičarima da kreiraju novu podsticajnu životnu filozofiju i prepoznaju zdrav i proaktivni pristup u odnosima sa okruženjem. Instruktorke i instruktori Joga saveza Srbije naučnom metodologijom proučavaju efekte praktikovanja joge a s ciljem da se detektuju oblasti korisne psihoterapeutske podrške.

„Predlog primene tehnika joge u radu na podršci osobama sa iskustvom nasilja” na Petoj godišnjoj međunarodnoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije, Bosiljka Janjušević, MA, Beograd.

Dana 27.11.2014. godine, Bosiljka Janjušević, MA izlagala je koautorski rad sa prof. dr Predragom Nikićem „Predlog primene tehnika joge u radu na podršci osobama sa iskustvom nasilja” na Petoj godišnjoj međunarodnoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije. Apstrakt rada je objavljen u knjizi apstrakata sa konferencije.

Viktimoloska konferencija, nov2014

“Joga i mentalno zdravlje” predavanje u Požarevcu, Bosiljka Janjušević, MA, 8.5.2014.

Dana 8. maja 2014. godine, instruktorke i instruktor Joga centra “Sunce” Požarevac Nešica Ilić, Božidar Ljubisavljević, Milica Ivković i Violeta Nikolić prezentovali su program joge u Medicini rada u Požarevcu, u okviru projekta “Joga za sve” koji finansira Grad Požarevac. Bosiljka Janjušević, MA, sertifikovana instruktorka joge, predavačica na Međunarodnoj joga akademiji, članica istraživačkog tima Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, doktorantkinja na Fakultetu za psihologiju Univerziteta u Beču i predstavnica Joga saveza Austrije održala je predavanje na temu “Joga i mentalno zdravlje”.

Bosiljka Janjušević JSS

Prezentacija naučnog rada o jogi na Trećem kongresu psihoterapeuta, Bosiljka Janjušević, MA, 19.10.2013.

Dana 19.10.2013. godine, Bosiljka Janjušević, MA, sertifikovana instruktorka Joga saveza Srbije i članica istraživačkog tima Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblati joge, prezentovala je rad na temu “Primena joge u psihoterapiji” na 3. kongresu psihoterapeuta Srbije koji je održan 17-20.10.2013. u Beogradu.

Kongres PT 1 - 2013-10-191-1 2

 “Joga za zdravlje i socijalnu transformaciju”, Druga međunarodna konferencija Univerzitet Patanjđali, Haridvar, Indija, 7-10.1.2013.

Dana 7-10.1.2013. godine, Bosiljka Janjušević, MA psihologije, sertifikovana instruktorka Joga saveza Srbije i članica istraživačkog tima Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, prezentovala je rad na temu “Vrednosne orijentacije i životni stilovi praktičara joge” na Drugoj međunarodnoj konferenciji “Joga za zdravlje i socijalnu transformaciju” Univerziteta Patanjđali, Haridvar, Indija.

Bosiljka Janjusevic Yoga University Patanjali - jan2013

 „Joga i mladi“, Sedma međunarodna konferencija Institut za jogu Kaivaljadama, Lonavla, Indija, 27-30.12.2012.

Dana 29.12.2012. godine, Bosiljka Janjušević, MA psihologije, sertifikovana instruktorka Joga saveza Srbije i članica istraživačkog tima Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, prezentovala je rad na temu “Efekti praktikovanja tehnika joge na samopouzdanje i emocionalno oslanjanje na sebe” na Sedmoj međunarodnoj konferenciji „Joga i mladi“ Instituta za jogu Kaivaljadama, Lonavla, Indija.

Prezentacija naučnog rada o jogi na Drugom kongresu psihoterapeuta Srbije, Bosiljka Janjušević, MA, 28.10.-5.11.2012.

Dana 28.10.2012. sertifikovana instruktorka Joga Saveza Srbije Bosiljka Janjušević, MA, Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, prezentovala je rad na temu „Psihoterapijski efekti joge u svetlu transpersonalne psihologije” na Drugom kongresu psihoterapeuta Srbije održanom u Beogradu.

“Joga i emocionalni život” Predavanje u SKC-u, Bosiljka Janjušević, MA, 18.9.2012.

Dana 18.9.2012. godine, Bosiljka Janjušević, dipl. master psiholog i sertifikovana instruktorka joge sa licencom Joga Saveza Srbije, održala je predavanje na temu „Joga i emocionalni život” u Studentskom kulturnom centru u Beogradu.

Bosiljka Janjusevic Joga SKC

Treća međunarodna naučna intedisciplinarna konferencija „Joga u nauci – budućnost i perspektive”, Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, Beograd, 30-31.8.2012.

Dana 31.8.2012. godine, Bosiljka Janjušević, MA, prezentovala je rad na temu “Procena asertivnosti i lične efikasnosti kog instruktora joge” na Trećoj međunarodnoj naučnoj interdisciplinarnoj konferenciji „Joga u nauci – budućnost i perspektive”, u organizaciji Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge u Beogradu.

Bosiljka Janjusevic Joga Konferencija 2012

19. međunarodna naučna konferencija o istraživanjima u jogi i njenoj primeni, Univerzitet Vivekananda, Bangalor, Indija, 20-26.12.2011.

Dana 24.12.2011. godine, Bosiljka Janjušević, MA, sertifikovana instruktorka Joga saveza Srbije i članica istraživačkog tima Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, radom na temu “Povezanost praktikovanja tehnika joge i depresije” ukazala je na značaj primene tehnika joge za mentalno i emotivno zdravlje, na 19. međunarodnoj naučnoj konferenciji o istraživanjima u jogi i njenoj primeni, Univerziteta Vivekananda, Bangalor, Indija.

Vivekananda dec2011

Prezentacija naučnog rada o jogi na Prvom kongresu psihoterapeuta Srbije, Bosiljka Janjušević, MA, 28.10.2011.

Dana 28.10.2011. godine, Bosiljka Janjušević, MA, sertifikovana instruktorka Joga Saveza Srbije i članica istraživačkog tima Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, prezentovala je istraživanje na temu “Povezanost praktikovanja tehnika joge i adaptacije na stres kod žena i muškaraca” na Prvom kongresu psihoterapeuta Srbije održanom u Beogradu. Istraživanje je rađeno u Međunarodnom društvu za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge.

1. kongres psihoterapeuta

Druga međunarodna naučna intedisciplinarna konferencija „Joga u nauci – budućnost i perspektive”, Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, Beograd, 11-12.8.2011.

Dana 11.8.2011. godine, Bosiljka Janjušević, MA, prezentovala je rad na temu “Povezanost praktikovanja tehnika joge sa lokusom kontrole i stilom upravljanja besom” na Drugoj međunarodnoj naučnoj interdisciplinarnoj konferenciji „Joga u nauci – budućnost i perspektive”, u organizaciji Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge u Beogradu.

Bosiljka Janjusevic Joga Konferencija 2011 3

Prva međunarodna naučna intedisciplinarna konferencija „Joga u nauci – budućnost i perspektive”, Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, Beograd, 23-24.9.2010.

Dana 23.9.2010. godine, Bosiljka Janjušević, MA, prezentovala je rad na temu “Efekti praktikovanja joge na prevazilaženje stresa” na Prvoj međunarodnoj naučnoj interdisciplinarnoj konferenciji „Joga u nauci – budućnost i perspektive”, u organizaciji Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge u Beogradu.

Bosiljka Janjusevic Joga Konferencija 2010 3