Omladinski rad i joga

Joga je korisna metoda u prepoznavanju latentnih mogućnosti kod mladih. Joga podržava mlade u nastojanju da se uključe u proces kreiranja svih okolnosti koje utiču na njihov razvoj i svakodnevicu. Joga stavlja akcenat na SADA i OVDE upućujući mlade da ne postoji drugo vreme i mesto za rešavanje dnevnih izazova koji su direktno vezani za njihova očekivanja, potrebe i razvoj.

F11 Joga savez Srbije, Prof. dr Predrag Nikić, Beograd, Joga performans, 2014.

Joga podstiče omladinski aktivizam

Praktikovanje joge omogućava mladim osobama da uvide životna načela: da je važno uskladiti očekivanja sa mogućnostima a da se svakodnevnom praksom pomeraju dnevne granice i uvećavaju mogućnosti. Joga uči mlade da se asertivno ponašaju kao i ponašanju prožetom razumevanjem i empatijom.

Mladi joga praksom imaju mogućnost da razviju samopouzdanje, prepoznavajući svoju jedinstvenost, prihvatajući svoju i različitost drugih, razvijajući sposobnost da prime i pruže podršku, ostvare saradnju zasnovanu na iskrenoj zainteresovanosti i da postanu uzorni primeri u svojim zajednicama.