Joga čakre (energetski centri)

Joga čakre i Energetska priroda Suštine

Joga čakre   sve što postoji sačinjeno je od energija različitog stepena gustine, različitih formi i svojstava. Pojavni svet je sačinjen od energija zgusnutih do tačke vidljivosti. Mi smo sastavni deo mora energije koja obuhvata bespregledni  Univerzum. Mi pripadamo zajedničkom energetskom entitetu, bez obzira  što smo tako različiti u pojavnoj formi. Različiti smo, iako potičemo iz suštinskog jedinstva.

Svi slojevi fluidne energije, koja ispunjava prostor i preko koje doživljavamo stvarnost, nisu golim okom vidljivi. Oni koji su proširili opažajno polje vide je kao plinsko-plavičastu svetlost koja u slojevima (koše) obavija fizičko telo i predmete.

Energetsko telo je kao nevidljivi koren koji održava biljku u životu, a fizičko telo je ono što vidimo – stablo sa razlistalom krošnjom drveta.

Energetska pulsacija

Sve u kosmosu pulsira. Priroda sveukupnog Univerzuma, tj. njegova energetska priroda ispoljava se kroz pulsaciju. Dve faze čine pulsaciju: faza prostiranja (ekspanzije) i faza skupljanja, sažimanja (kontrakcije). Svaki atom, svaka najsitnija ćelija pulsira. Prisutnost obe navedene faze obezbeđuje održivost. Izostanak jedne onemogućava uspostavljanje ravnoteže.

U ljudskom telu najbolji primer pulsacije je srce, koje iz trenutka u trenutak, tokom celog života, prolazi kroz faze skupljanja i širenja. I najmanji prekid pulsacije od samo nekoliko minuta označava prekid života. Udah i izdah primer su širenja i skupljanja pluća i stalne pulsacije. Zadovoljstvo, takođe možemo sagledati kao proces širenja – otvaranja ka svetu, dok bol prouzrokuje skupljanje, zatvaranje, kontrakciju.

Joga čakre (energetski centri)

Energetska dimenzija svakog čoveka prožeta je hiljadama kanala (naddi) koji se ukrštaju, prepliću čineći nepreglednu mrežu. Po svom izgledu mreža nadija najviše podseća na mrežu krvnih i nervnih sudova, s tom razlikom što se energetska mreža prostire i izvan fizičkog tela.

Osnovni energetski tok smešten je duž kičmenog stuba, od osnove do temena glave (sushumna naddi). U njemu se susreću dve energetske struje (ida i pingala). Jedna polazi iz središta zemlje i kreće se na gore, a druga započinje put iz sveobuhvatnog Univerzuma, a kreće se prema središtu Zemlje.

“Čovek kao spona između neba i zemlje” nije samo pesnička metafora, igra reči, već realnost koja svoju potvrdu pronalazi u energetskom kretanju, pulsaciji. Duž centralnog energetskog stuba (sushumna nadi) smešteni su osnovni energetski centri (čakre), koji isijavaju i usisavaju energiju povezujući nas sa okruženjem. Svojim izgledom najviše podsećaju na fluidne vrtloge.

Čakre su, dakle, energetski centri. Čakra u prevodu znači točak.

Svi posedujemo određenu energiju koja čini naše energetsko polje – auru. Senzibilitet energije energetskih centara (čakri) posledica su našeg emotivnog, psihičkog i fizičkog stanja. One su transformatori kosmičkih ulaznih energija i naših manifestnih (izlaznih) energija. Svaki energetski centar (čakra) ima svoj prednji i leđni aspekt sa kojim čini par. Prednji aspekti energetskih centara odgovaraju osećanjima, leđni su povezani sa voljom, dok centri glave odgovaraju umnim procesima. Svaki energetski centar povezan je sa određenim psihološkim funkcijama, sa po jednom žlezdom sa unutrašnjim lučenjem, nervnim spletovima i čitavim grupama organa u telu.

joga-cakre-predrag-nikic

Centar osnove (Muladhara chakra)

Prvi centar, centar osnove (muladhara), snadbeva energijom sledeće zone tela: kičmeni stub, mokraćne puteve, kanale, bešiku, bubrege i nadbubrežne žlezde. Kroz ovaj centar potvrđujemo našu želju za životom, tj. postojanjem u fizičkom svetu. Kada osnovni centar pravilno funkcioniše osoba “čvrsto stoji na zemlji”, fizički je snažna, postojana, temeljita i najčešće dobrog zdravlja. Poseduje neiscrpnu životnu energiju, sposobnost da se raduje životu i sklonost prema fizičkim aktivnostima. Psihološki je vezana  za opstanak, hrabrost, volju, životnu energiju, temelje. Smeštena je na dnu kičmenog stuba. Boja kojom se predstavlja je crvena. Kada centar osnove ne pulsira dobro, osoba se žali na manjak životne energije, opštu iscrpljenost i nezainteresovanost za okolinu. U psihološkom pogledu takva osoba nema dobru vezu sa „zemljom” i obično ima poteškoća da svoje ideje ostvari u životu.

Centar seksualnosti (Swadhisthana chakra)

Ovaj centar snadbeva energijom polne organe i polne žlezde. Centar je stvaralačke energije i zadovoljstva, partnerske ljubavi. Vezuje se za seksualnost, kreativnost, razmnožavanje, porodicu i inspiraciju. Ispravna aktivnost ovog centra stvara preduslove za osećanje pripadanja, prisnosti, zaljubljenosti i ljubavi. Poverenje i duboka otvorenost prema partneru osnov su za ostvarenje seksualnog zadovoljstva.

Problem doživljavanja orgazma, nezainteresovanost za partnersku ljubav, zdravstvene tegobe kao što su česte upale jajnika, mokraćnih kanala, bešike, prostate ukazuju na nepravilan rad seksualnog centra. Otvorenost prema partneru i skladan ljubavni život govore o ispravnom radu ovog centra.

Stomačni centar (Manipura chakra)

Snadbeva energijom jetru, žučnu kesu, želudac, nervni sistem i pankreas. Vezuje se za niže emocije, intelekt i um. Lokacija: Solarni pleksus. Odgovara povezanosti sa okruženjem, kao što je dete preko pupčane vrpce povezano sa majkom. Centar je akcije, individualne volje i moći, životnog zadatka individue, njenog mesta u Univerzumu, njene slobode i samostalnosti.

Grudni centar (Anahata chakra)

Snadbeva energijom kardiovaskularni sistem, deo pluća, srce. Povezuje nas sa suštinskom energijom ljubavi, blagosti, radosti, poštovanja i otvorenosti prema životu i drugim ljudima. Vezuje se za bezuslovnu ljubav, odanost, poverenje i samilost. Smeštena je u predelu grudi. Osoba oseća jedinstvo sa Univerzumom, povezanost sa svim živim bićima. Ispravna aktivnost Anahata čakre podstiče razvijanje tolerancije, razumevanje i saosećanje. To stvara osnov za duhovno izrastanje i pomoć drugim ljudima.

Energetski centri

Grleni centar (Vishuddha chakra)

Snadbeva energijom govorni aparat, deo pluća i štitnu žlezdu. Vezuje se za glas, istinu, komunikaciju i više dimenzije znanja. To je centar primarne komunikacije, davanja i primanja, govora, samostalne akcije i profesionalnog izražavanja. Osoba sa snažnim grlenim centrom svesna je svojih životnih mogućnosti i načina kako da ih ostvari.

Čeoni centar (Ajna chakra)

Snadbeva energijom uši, nos, nervni sistem, mozak, levo oko i hipofizu. Preko njega se povezujemo sa unutrašnjim vođstvom, višim JA, unutrašnjim bićem ili Suštinom. Vezuje se za pojavu vizija, ideja i intuicije. Lokacija: područje između obrva. Odgovara idejnim konceptima kao i njihovom ostvarenju u svakodnevnom životu.

Temeni centar (Sahasrara chakra)

Snabdeva energijom epifizu, mozak i desno oko. Centar je samousavršavanja i duhovnog života, povezanosti sa sveobuhvatnim univerzumom, dijamantom uma i osnovnim energijama Suštine – mudrošću. U temeni centar slivaju se tokovi svih primarnih energija Suštine kupajući energetsku strukturu ličnosti. Sahasrara  nas povezuje sa stvaralačkim energijama Univerzuma i univerzalnom svesti stvaraoca. Vezuje se za osećaj jedinstva i predanosti. Lokacija: teme glave.

Praktikovanjem joge, uz mentorsko vođstvo Učitelja postaju nam dostupni latentni potencijali skriveni u nama. Na taj način povećavamo životne sposobnosti oplemenjujući svoju svakodnevicu.

Preuzeto iz knjige: Tajne samousavršavanja od prof. dr Predraga Nikića