Istrazivanje u Institutu Patanjđali

Istrazivanje u Institutu Patanjđali  –  Prof. dr Predrag Nikić u toku 2012 i 2013. godine sprovedi postdoktorsko istraživanje u Institutu za jogu “Patanjđali” u Haridwaru (Indija).

Istraživanje u Institutu Patanjđali

Zahvaljujemo se Swami Ramdevu i Dr Shirley Telles  – direktorki ovog Instituta, ljubaznim kolegama i studenatimaa joge koji su omogućili da se sprovede istraživanje fenomena joga inteligencije.

Profesor Nikić se susreo i sa Acharya Pradyuman, Učiteljem joge, Joga selo, Patanjali Yogpeeth, Haridvar, Indija.