Instruktor korporativne joge

JOGA U RADNOJ SREDINI – JOGA NA RADNOM MESTU

Dana 9.2.2014. godine prof. dr Predrag Nikić održao je predavanje u Joga savezu Srbije sa temom: Joga u organizacionoj sredini. Polaznicima predavanja je pomoglo da približi kako da postanu instruktor korporativne joge.

Profesor je zainteresovane upoznao da je u Joga savezu Srbije pod pokroviteljstvom Evropske joga federacije završeno stručno osposobljavanje prve generacije instruktora KORPORATIVNE joge. Instruktori joge su prošli dodatnu stručnu edukaciju teorije i joga prakse kako bi se osposobili da jogom doprinesu zdravlju i efikasnosti radnicima i menadžmentu u organizacijama.

Postanite instruktor korporativne joge

Evropska joga federacija odredila je ovu godinu za JOGU ZA ZAPOSLENE. “Najprestižnije koroporacije širom sveta uvode časove joge svojim zaposlenima”, govori nam profesor Nikić, “jer se tako najdirektnije pomaže zaposlenima da organizaciju u kojoj rade prihvate kao prijateljsku sredinu koja brine o njihovim potrebama, što se najdirektnije vraća organizaciji kroz povećanje radnog učinka.”

Instruktor korporativne joge

Joga praksa se može izvoditi nakon radnog dana, ali i pre početka rada, a sve češće u delu vremena predviđenom za obrok. Profesor Nikić navodi da se jogom pomaže normalizaciji zdravlja zaposlenih; poboljšava psiho-fizičko zdravlje; smanjuje apsentizam (odstustvovanje sa posla); sprečavaju konflikti u organizacijama; utiče na unapređenje komunikacije među zaposlenima; utiče na poboljšanje organizacione klime i kulture; podstiče timski rad u kolektivu; utiče na povećanje motivacije kod zaposlenih; sprečava efekat sagorevanja na poslu; utiče na povećanje spremnosti na stres i umanjuje psihičku napetost; utiče na poboljšanje raspoloženja menadžmenta i zaposlenih; poboljšava koncentraciju i pamćenje; pomaže u donošenju ispravnih odluka; povećava kreativnost i samopoštovanje zaposlenih.

“Praksa zapadnih zemalja”, govori profesor Nikić, “ukazuje da su organizacije koje sprovode jogu uz vođstvo sertifikovanih instruktora korporativne  joge ostvarile veće poslovne rezultate već nakon 6 meseci joga prakse.”

Stručnost

Svi koji žele da se bave korporativnom jogom moraju proći program stručnog osposobljavanja koji se uz odobrenje nadležnog ministarstva u Srbiji sprovodi u Joga savezu Srbije. Svi instruktori moraju imati dozvolu za rad (licencu) izdatu od nadležnog saveza, kao i sertifikat kojim se potvrđuje stručna osposobljenost instruktora Korporativne joge. Svi stručno osposobljeni instruktori joge nalaziće se i u registru Evropske joga federacije, koja je pokrovitelj ove akcije.

“Možemo se pohvaliti uspešnom saradnjom sa mnogim kolektivima u Srbiji”, govori profesor Nikić, “sa kojima već ostvarujemo saradnju. To su uglavnom uspešne strane i domaće organizacije koje već imaju iskustva u prepoznaju dobrobiti praktikovanja joge na uspešnost poslovanja.”