Indijski mediji o Joga savezu Srbije, Bopal, Indija, 2010.

U Indijskim novinama o našem Učitelju dr Predragu Nikiću i Međunarodnoj konferenciji o jogi održanoj u Beogradu u organizaciji Joga Saveza Srbije, Bopalske novine, Indija, 2010

U Indijskim novinama o našem Učitelju dr Predragu Nikiću i Međunarodnoj konferenciji o jogi održanoj u Beogradu u organizaciji Joga Saveza Srbije, 2010