Univerzitet SVYASA, Konferencija o jogi, 2012.

Please try entering https://graph.facebook.com/833765946666911/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Prof. dr Predrag Nikić, predsednik Joga saveza Srbije, na poziv predstavnika vladine agencije „AYUSH“ države Karnataka i Univerziteta joge Vivekananda iz Indije, učestvovao je u radu Međunarodne konferencije o jogi i naturopatiji koja se održavala u Bangaloru, 9 – 13.februara 2012.godine. Naš predstavnik je veliki auditorijum upoznao sa rezultatima Joga saveza Srbije, Međunarodne joga akademije i Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge i akcijama koje sertifikovani instruktori sprovode u Srbiji. U pratnji sertifikovane instruktorke Bosiljke Janjušević, naš Učitelj je ponovo posetio “Prašanti kutiram” Univerziteta Vivekananda i učestvovao u aktivnostima radne grupe za obrazovanje.

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.