Univerzitet Patanjđali, konferencija o jogi, 2013.

Please try entering https://graph.facebook.com/833777353332437/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

U periodu od 7-10.1.2013. godine, prof. dr Predrag Nikić, učestvovao je u radu Druge međunarodne konferencije “Joga za zdravlje i socijalnu transformaciju” u organizaciji Univerziteta Patanjđali u Haridvaru, u Indiji i prezentovao rad na temu “Joga inteligencija u menadžementu i organizacionom ponašanju”.
Bosiljka Janjušević, MA psihologije, sertifikovana instruktorka Joga saveza Srbije i članica istraživačkog tima Međunarodnog društva za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, prezentovala je rad na temu “Vrednosne orijentacije i životni stilovi praktičara joge”.

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.