Korporativna joga

JOGA U RADNOJ SREDINI – JOGA NA RADNOM MESTU

Dana 9.2.2014. godine prof. dr Predrag Nikić održao je predavanje u Joga savezu Srbije sa temom: Joga u organizacionoj sredini.

Profesor je zainteresovane upoznao da je u granskom Joga savezu Srbije pod pokroviteljstvom Evropske joga federacije završeno stručno osposobljavanje prve generacije instruktora KORPORATIVNE joge. Instruktori joge su prošli dodatnu stručnu edukaciju (30) časova teorije i joga prakse kako bi se osposobili da jogom doprinesu zdravlju i efikasnosti radnicima i menadžmentu u organizacijama.

Evropska joga federacija odredila je ovu godinu za JOGU ZA ZAPOSLENE. “Najprestižnije koroporacije širom sveta uvode časove joge svojim zaposlenima”, govori nam profesor Nikić, “jer se tako najdirektnije pomaže zaposlenima da organizaciju u kojoj rade prihvate kao prijateljsku sredinu koja brine o njihovim potrebama, što se najdirektnije vraća organizaciji kroz povećanje radnog učinka.”

Joga praksa se može izvoditi nakon radnog dana, ali i pre početka rada, a sve češće u delu vremena predviđenom za obrok. Profesor Nikić navodi da se jogom pomaže normalizaciji zdravlja zaposlenih; poboljšava psiho-fizičko zdravlje; smanjuje apsentizam (odstustvovanje sa posla); sprečavaju konflikti u organizacijama; utiče na unapređenje komunikacije među zaposlenima; utiče na poboljšanje organizacione klime i kulture; podstiče timski rad u kolektivu; utiče na povećanje motivacije kod zaposlenih; sprečava efekat sagorevanja na poslu; utiče na povećanje spremnosti na stres i umanjuje psihičku napetost; utiče na poboljšanje raspoloženja menadžmenta i zaposlenih; poboljšava koncentraciju i pamćenje; pomaže u donošenju ispravnih odluka; povećava kreativnost i samopoštovanje zaposlenih.

“Praksa zapadnih zemalja”, govori profesor Nikić, “ukazuje da su organizacije koje sprovode jogu u organizacijama uz vođstvo sertifikovanih instruktora joge obučenih za korporativnu jogu ostvarile veće poslovne rezultate već nakon 6 meseci joga prakse.”

Stručnost

Svi koji žele da se bave korporativnom jogom moraju proći program stručnog osposobljavanja koji se uz odobrenje nadležnog ministarstva u Srbiji sprovodi u Joga savezu Srbije. Svi instruktori moraju imati dozvolu za rad (licencu) izdatu od nadležnog saveza, kao i sertifikat kojim se potvrđuje stručna osposobljenost za vođenje Korporativne joge. Svi stručno osposobljeni instruktori joge nalaziće se i u registru Evropske joga federacije, koja je pokrovitelj ove akcije.

“Možemo se pohvaliti uspešnom saradnjom sa mnogim kolektivima u Srbiji”, govori profesor Nikić, “sa kojima već ostvarujemo saradnju. To su uglavnom uspešne strane i domaće organizacije koje već imaju iskustva u prepoznaju dobrobiti praktikovanja joge na uspešnost poslovanja.”

Registar instruktora joge sa dozvolom za rad koji su završili dodatni program stručnog osposobljavanja – Korporativna joga:

1. Aleksandra Mitić, tel: 064/2664 546
2. Aleksandra Ristić, tel: 064/1510 420
3. Milica Zorić, tel: 064/290 5525
4. Marijana Rodić, tel: 064/32 499 42
5. Hristina Petrović, tel: 060/55 15 315
6. Ana Tomović, tel: 064/ 173 1697
7. Vidosava Starović, tel: 064/ 64 22 575
8. Dragana Krstić, tel: 064/138 92 42
9. Slavica Gutić, tel: 065/989 2020
10. Mirjana Miščević, tel: 063/ 8128 237
11. Tatjana Kostanjevec, tel: 060/4444 366
12. Slađana Matić, tel: 064/2080 672
13. Olivera Cvetojević, tel: 066/ 9466538
14. Andrija Novaković, tel: 060 0366 067
15. Snežana Anđelković, tel: 065/ 827 3772
16. Marijana Milutinović, tel: 064/2700 360
17. Vera Todorović, tel: 063/836 1338
18. Jelena Gluvajić, tel: 063/314 711

korporativna-joga

NAPOMENA: registar se ažurira jednom godšnje, u januaru mesecu. Sve izmene i dopune koje se odnose na ispunjenost uslova za dobijanje dozvole za rad (licence) dostavljaju se sekretarijatu Joga saveza Srbije.